Ik volg een opleiding waarbij persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel is. Gedurende de opleiding merkte ik dat het niet altijd lukte om met de ander in verbinding te komen, daarmee bedoel ik ‘echt contact maken’.

Tijdens die opleiding heb ik een indrukwekkende ervaring opgedaan; een haptonoom liet mij voelen wat echt contact maken is. Ik ben haptotherapie gaan volgen. Wat ik daar ontdekte, is dat ik eerst dichter bij mezelf moest komen en dat verbinding met de ander daarna eigenlijk vanzelf gaat. Wat ik in de haptotherapie - tot mijn verassing - heb geleerd is dat bij mezelf komen niet zoiets is als stilte opzoeken, maar veel meer het van je afwerpen van belemmeringen, loslaten. Belemmeringen kunnen van verschillende aard zijn, in mijn geval zat het met name in patronen die ik vanuit mijn jeugd meenam. Niets traumatisch, maar wel belemmerend. Ik denk dat iedereen dit soort patronen met zich meedraagt. Ik vond de haptotherapie met name erg ondersteunend in dit proces omdat het de combinatie maakt tussen "psychisch voelen" en "fysiek voelen".